oksnes

Mange fordeler med å kjøpe nytt

Nybygde boliger har mange fordeler fremfor å kjøpe brukt. For mange er garanti og høy standard utslagsgivende.

Fem års garanti
Når du kjøper en ny leilighet i Sjøgata Panorama får du fem års reklamasjonsrett og garanti på boligen. Ett år etter ferdigstilling gjennomfører entreprenør en gjennomgangsbefaring for å kontrollere at alt er som det skal.


Høy teknisk standard
Sjøgata Panorama bygges i tråd med dagens forskrifter og standard. Det gir bedre inneklima, som følge av de kravene som stilles til materialer og byggemetode. I tillegg varmes boligene opp fra fjernvarmeanlegget i Finnfjordbotn. Det gir lave fyringskostnader.


Lave kjøpsomkostninger
Når du kjøper helt ny bolig er dokumentavgiften lavere enn hvis du kjøper en brukt bolig. Her betaler du bare 2,5 prosent av tomteverdien til leiligheten. Det vil normalt gi en betydelig lavere kostnad.


Du får bestemme stilen
Når du kjøper tidlig vil du som kommende eier kunne gjøre valg som setter ditt personlige preg på boligen.