oksnes


OM PROSJEKTET

---

Sjøgata Panorama består av tre leilighetsbygg i tre etasjer, med et underjordisk garasjeanlegg under bygningene. Det er planlagt i alt 23 leiligheter, fordelt på åtte leiligheter i to av byggene og seks leiligheter i ett bygg. I garasjekjelleren blir det også sportsboder for alle leilighetene og teknisk rom.På bakkeplan blir det etablert ny adkomstvei med gangvei/fortau, og åtte parkeringsplasser til gjester.

De tre byggene er plassert tilbaketrukket mot nord og øst på tomten, slik at alle leilighetene har fokus mot sør og vest. Byggene ligger i god avstand fra nabobebyggelsen, og det er også god plass mellom dem.

Størrelsen på tomten har gjort det mulig å lage et generøst grøntområde foran byggene, med leke- og oppholdsarealer. Det blir plantet nye busker og hekker, og parkarealet vil bli løftet over veiarealene og grøntanleggene rundt slik at det skapes bilfrie og trygge uteområder.